Uniwersytet Szczeciński – REKRUTACJA

Zapisy na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne otworzył 1 lipca 2020, a potrwają one do 14 sierpnia 2020. Rejestracja na drugi nabór rozpocznie się 31 sierpnia a zakończy 14 września. Zapisy na trzeci nabór odbędą się w terminie 26 wrzesień do 4 października. Osoby z niepełnosprawnościami podlegają takim samym kryteriom przyjęcia na studia jak wszyscy inni, jednak w ramach wyrównywania szans mogą otrzymać wsparcie, którego forma zależy od potrzeb kandydata, a ustalana jest z komisją rekrutacyjną za pośrednictwem kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz sekretarza przedmiotowej komisji. Wsparcie udzielane jest na wniosek kandydata i po przedstawieniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *