Uniwersytet Wrocławski – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Wrocławski oferuje wsparcie w postaci:

  • asystenta dydaktycznego,
  • usługi transportu realizowanej na terenie miasta Wrocławia,
  • kursu orientacji przestrzennej,
  • indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów,
  • adaptacji materiałów dydaktycznych,
  • wypożyczenia sprzętów lub urządzeń specjalistycznych,
  • porady psychologicznej,
  • pomocy materialnej’
  • odpowiednio dostosowanej biblioteki uniwersyteckiej.

O przyznanie wsparcia niematerialnego może ubiegać się osoba będąca kandydatem na studia lub do Szkoły Doktorskiej, studentem, doktorantem, pracownikiem prowadzącym działalność naukową, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub dokument równoważny. Podobnie ma się rzecz w przypadku pomocy materialnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w „Regulaminie udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim”.

Kontakt:
Zespół ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
Pokój nr 18
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław

E-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl
Tel: 71 375 26 64

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *