Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Wrocławski oferuje wsparcie w postaci:

  • wsparcia finansowego w postaci stypendium, którego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności,
  • organizacji turnusów, konferencji i szkoleń,
  • architektury odpowiednio dopasowanej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością,
  • pomocy w aktywizacji zawodowej, poprzez organizację spotkań z doradcami zawodowymi i potencjalnymi pracodawcami,
  • pomocy w dojazdach.

O przyznanie wsparcia może zabiegać student, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
Dr Krystyna Gilga, Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej
Adiunkt
bud. D, pok. 4
ul. ul. Komandorska 118/120
Wrocław

E-mail: krystyna.gilga@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 221

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *