Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje wsparcie w postaci:

  • przydziału sal dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości studentów niepełnosprawnych,
  • wypożyczenia na zajęcia specjalistycznego sprzętu wspomagającego aktywność przy różnych rodzajach niepełnosprawności,
  • pomocy w dojazdach na zajęcia,
  • usługi pomocy asystenta dydaktycznego,
  • indywidualnej formy studiów/kształcenia,
  • dostosowania egzaminów do potrzeb danego studenta,
  • urlopów zdrowotnych trwających nie dłużej niż dwa semestry,
  • innych form pomocy wymaganych przy danym rodzaju niepełnosprawności.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające uregulowany status studenta/doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia, oraz posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wystawione przez uprawniony organ. Osoby bez orzeczeń mogą zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych i uzyskać od niego zgodę na przyznanie wsparcia, poprzez okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Więcej informacji oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie Uniwersytetu.

Kontakt:

Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Mirosława Pietryka
tel. 71 320 52 21
e-mail: miroslawa.pietryka@upwr.edu.pl

Konsultacje:
Wtorki, godz. 12:00–13:00
Piątki, godz. 10:00–11:00
Biuro Obsługi Studentów na parterze gmachu głównego przy ul. Norwida 25, pokój nr 46

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *