Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oferuje wsparcie w postaci:

  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
  • korzystania ze współczesnych urządzeń technicznych,
  • leczniczej rehabilitacji fizycznej (przy wsparciu własnych kadr i zaplecza technicznego oraz miejscowego Uzdrowiska Cieplice),
  • profesjonalnego wsparcia medycznego i psychologicznego,
  • nowej sali gimnastycznej oraz krytej pływalni z zapleczem rehabilitacyjnym,
  • indywidualnych form kształcenia, w tym: wydłużenia czasu pisania testu, kolokwium, egzaminu do 50%, zamiany formy egzaminu, używania laptopa na zajęciach, otrzymywania materiałów w powiększonej czcionce, możliwości nagrywania wykładów na dyktafon, oraz innych, dopasowanych do potrzeb danego studenta,
  • pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  • stanowisk komputerowych dla osób z uszkodzonym narządem wzroku,
  • urządzeń technicznych dla osób z uszkodzonym narządem słuchu,
  • dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, studiujące w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie uczelni.

Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych mgr Agnieszka Marek
tel. 075 64 53 378
e-mail: agnieszka.marek@kpswjg.pl

ul. Lwówecka 18
58-506 Jelenia Góra 5
budynek nr 12, II piętro, pokój 201 – Akademickie Biuro Karier

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *