Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje wsparcie w postaci:

  • indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania,
  • możliwości nagrywania zajęć,
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
  • indywidualnych warunków korzystania z biblioteki;
  • stanowisk komputerowych w bibliotece i czytelni przystosowanych do potrzeb osób niedowidzących,
  • specjalnego sprzętu w postaci laptopów, tabletów, dyktafonów, czytników, notebooków, lupy elektronicznej, itp.,
  • infrastruktury budynku WSB przyjaznego studentom z niepełnosprawnością,
  • zajęć dodatkowych w postaci warsztatów i innych wydarzeń,
  • wsparcia w aktywizacji zawodowej.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające uregulowany status studenta Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez uprawniony organ bądź równoprawny dokument poświadczający niepełnosprawność. Osoby ze specjalnymi potrzebami, które wymagają wsparcia w ocenie pracownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, a nie posiadają dokumentu poświadczającego niepełnosprawność również mogą złożyć wniosek o wsparcie. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie BON.

Kontakt
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością – dr Maciej Szczepanik
Pracownik biura – Monika Natalli
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31
Budynek A, pok. 028 (w przyziemiu)
email: bon@wsb.wroclaw.pl, tel.: 71 376 23 77

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *