Papieski Wydział Teologiczny – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Papieski Wydział Teologiczny – oferuje wsparcie w postaci:

  • szczegółowego opisu wszystkich udogodnień architektonicznych,
  • dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb studenta,
  • pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas zajęć dydaktycznych,
  • wsparcia Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością,
  • indywidualnej organizacji studiów,
  • stypendium specjalnego.

O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta.

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Agata Poter
ul. Katedralna 9
ozn@pwt.wroc.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *