Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – oferuje wsparcie w postaci:

 • dostosowywanie materiałów informacyjnych i rekrutacyjnych,
 • indywidualizacja sposobów zaliczania egzaminów przez kandydatów z niepełnosprawnościami,
 • usługę asystenta (w tym asystenta laboratoryjnego wspierającego studenta z niepełnosprawnością rąk), tłumacza języka migowego, stenotypisty i lektora,
 • wprowadzania udogodnień w ramach zaliczenia kolokwiów i egzaminów,
 • organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych (m.in. lektoratów języków obcych), zajęć sportowych dostosowanych do stopnia i rodzaju niepełnosprawności albo opcjonalnych form zajęć z WF-u,
 • podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności,
 • wsparcia studentów w przygotowaniu do różnych obozów, paraolimpiad, olimpiad i konkursów,
 • powiększenia zasobów bibliotecznych o pozycje dostosowane do potrzeb, a także publikowanie materiałów o charakterze informacyjnym i szkoleniowym na temat niepełnosprawności,
 • zakupu specjalistycznego sprzętu wspierającego proces kształcenia osoby z niepełnosprawnością,
 • zapewniania studentom z niepełnosprawnościami konsultacji z różnymi specjalistami (np. z prawnikiem, psychologiem, logopedą, doradcą zawodowym),
 • stypendium.

O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta.

Kontakt:
BON
tel. 61 854 32 21
e-mail: bon@ue.poznan.pl

al. Niepodległości 12
Budynek B (wejście B4)
pokój 010, parter (w podwórzu, wejście od al. Niepodległości)

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *