SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu – oferuje wsparcie w postaci:

 • asystenta osoby z niepełnosprawnością,
 • tłumacza języka migowego,
 • stenotypisty,
 • instruktora orientacji przestrzennej,
 • przedłużenia seminarium licencjackiego lub seminarium magisterskiego,
 • dostępu do bazy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, której zbiory zostały specjalnie zaadaptowane dla potrzeb osób niewidomych,
 • przyznania urlopu zdrowotnego z możliwością uzyskania zaliczeń z wybranych zajęć,
 • wypożyczania specjalistycznego sprzętu przez Centrum Pomocy i Aktywności – sekcji do spraw zdrowia i osób z niepełnosprawnościami,
 • możliwości zaliczenia WF-u w formie e-learningu,
 • bezpłatnego kserowania materiałów dydaktycznych i notatek uzyskanych od innych studentów za ich zgodą,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów,
 • bezpłatnych kart parkingowych uprawniających do parkowania przy budynku uczelni,
 • lektoratu z języka polskiego zamiast obcego dla osób niesłyszących,
 • konsultacji z psychologiem,
 • stanowiska komputerowego z programem udźwiękawiającym oraz syntetyzatorem mowy,
 • stacjonarnego powiększalnika, notatnika BrailleSense Plus Qwerty oraz czterech egzemplarzy przenośnych odtwarzaczy audiobooków, które można wypożyczyć.
 • pętli induktofonicznych w dwóch salach,
 • możliwości wypożyczenia przenośnego systemu FM oraz systemu Cros,
 • stanowiska komputerowego wyposażone w programy SuperNova Access Suite i OCR Fine Reader, a także syntetyzator mowy Ivona Reader,
 • klawiatury powiększonej VisiKeys i odtwarzacz tekstu: BookSense XT.

O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta.

Kontakt:
Koordynatorka wydziałowa z Poznania
Anna Szulczewska
tel. 61 27 11 217
tel. kom. +48 785 643 688
e-mail: biuro.zon.poznan@swps.edu.pl
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10,
61-719 Poznań

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *