Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – oferuje wsparcie w postaci:

  • stypendium,
  • dostosowania procesu dydaktycznego,
  • wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (Czytak Plus, lupa Maggie-Pro, mobilny skaner i laptop z syntezatorem mowy itp.),
  • akademika z pokojami zarezerwowanymi dla osób z niepełnosprawnością,
  • dużej dostępności architektonicznej (windy, podnośniki przychodowe i podjazdy, dzwonki do wzywania obsługi, żółte pasy dla osób słabowidzących),
  • pokoju wypoczynku,
  • specjalnego stanowiska komputerowego w bibliotece,
  • sprzętu sportowego, który umożliwia branie udziału w zajęciach z wychowania fizycznego.

O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie (o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej bądź też orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz aktualny status studenta.

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
mgr Małgorzata Dzikowicz
tel: 77 409 08 65
e-mail: malgorzata.dzikowicz@pwsz.nysa.pl, stypendia@pwsz.nysa.pl
Gmach Główny im. Christopha Scheinera,
Budynek A, pok. 109 (I piętro)
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *