Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnego toku studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • odpowiednio dostosowanych zajęć z lektoratu języka obcego,
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pomocy psychologicznej,
 • możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego, np.: dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu, itp.,
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • dostępu do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacji materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu,
 • zakwaterowania w dostosowanym architektonicznie akademiku,
 • wydarzeń szkoleniowo-integracyjnych (np.: obozów adaptacyjnych, imprez integracyjnych, warsztatów, kursów),
 • zbiorów Biblioteki Głównej AGH dostępnych w alternatywnych formatach,
 • strony internetowej uczelni częściowo dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BON uczelni.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
Dom Studencki Alfa
ul. Reymonta 17/40
30-059 Kraków
tel./fax +48 12 617 46 30
e-mail: bon@agh.edu.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *