Akademia Ignatianum w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
  • indywidualnej organizacji studiów,
  • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
  • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów,
  • pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • pomocy psychologicznej,
  • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów
    i pracowników uczelni.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby przewlekle chore, znajdujące się pod opieką lekarza i posiadające odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą ich stan zdrowia.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Pokój 302 (piętro 2)
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
e-mail: bon@ignatianum.edu.pl
tel. 12 399 95 86

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *