Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia oferuje wsparcie w postaci:

  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
  • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
  • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów,
  • pomocy asystenta dydaktycznego,
  • możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego,
  • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • biblioteki z czytelnią ze specjalnie przygotowanymi stanowiskami dla osób niepełnosprawnych,
  • strony internetowej uczelni dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny oraz uregulowany status studenta.

Kontakt:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Joanna Brońka
Tel. 12 633 51 86 wew. 431
E-mail: j.bronka@kwspz.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *