Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnego toku studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów,
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • pomocy asystenta dydaktycznego,
 • pomocy psychologicznej,
 • zajęć rehabilitacyjnych, zajęć na siłowni oraz na basenie,
 • kursu orientacji w przestrzeni na terenie uczelni i jej otoczeniu,
 • możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego (laptopy, tablety, lupy elektroniczne, drukarki, itp.),
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • stanowisk komputerowych w Bibliotece PK, przystosowanych dla potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku,
 • zakwaterowania w dostosowanym architektonicznie domu studenckim,
 • szkoleń, konferencji, seminariów oraz imprez kulturalnych i integracyjno–adaptacyjnych,
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BON uczelni.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki nr 4 „Balon” pok. 601
Stanisława Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków
Tel: 12 628-37-22
E-mail: bonpk@interia.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
mgr inż. Jan Ortyl
Tel: 506-285-397
E-mail: ortylj@interia.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *