Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnej organizacji studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów (np. zajęć z wychowania fizycznego),
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • pomocy asystenta dydaktycznego,
 • jednorazowych konsultacji psychiatrycznych,
 • współpracy z doradcami edukacyjnymi,
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością (poziom dostępności zależy
  jednak od danego obiektu; obecnie Uniwersytet dysponuje kilkudziesięcioma),
 • możliwości korzystania z:
  – tyflo-biblioteki,
  – pokoju spotkań indywidualnych,
  – sali szkoleniowej,
  – pracowni multimedialnej,
  – pracowni technologii wspierających,
 • instruktażu w zakresie topografii budynków, w których mieszczą się jednostki dydaktyczne studenta,
 • doradztwa i szkoleń dla studentów w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania,
 • możliwości skorzystania z urlopu dziekańskiego,
 • kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów i pracowników uczelni,
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu,
 • strony internetowej uczelni dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą starać się osoby:
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
– przewlekle chorujące, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza jednak inna stosowna dokumentacja medyczna,
– u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, mogące potwierdzić swój stan dokumentacją specjalistyczną.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DON uczelni oraz w przewodniku dla studentów i doktorantów.

Kontakt:
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Collegium Paderevianum II,
al. Mickiewicza 9a/410 (IV piętro),
31-120 Kraków
Tel: 12 663 43 50 (sprawy studenckie), 12 663 43 40 (sekretariat)
Faks: 12 663 43 42
E-mail: don@uj.edu.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *