Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnego toku studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów (np.: lektoratu języka obcego, zajęć z
  wychowania fizycznego),
 • pomocy tłumacza języka migowego online,
 • pomocy asystenta osoby dydaktycznego,
 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy doradcy zawodowego,
 • możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego,
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów i pracowników uczelni,
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu,
 • możliwości korzystania z akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BON uczelni.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
31-004 Kraków
ul. Franciszkańska 1/222d
tel: 12 422 57 85 wew. 742
kom: 519 323 345
e-mail: bon@upjp2.edu.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Katarzyna Kutek – Sładek
e-mail: katarzyna.kutek_sladek@upjp2.edu.pl
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Monika Pyrczak-Piega
e-mail: monika.piega@upjp2.edu.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *