Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnego toku studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów (np.: lektoratu języka obcego, zajęć z wychowania fizycznego),
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej/dydaktycznego,
 • pomocy psychologicznej,
 • kursu orientacji w przestrzeni na terenie uczelni i jej otoczeniu,
 • możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego, np.: dyktafonów, lupy powiększającej, dzwonków świetlnych, itp.,
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • dostosowanych sal dydaktycznych,
 • dostosowanych architektonicznie domów studenckich,
 • kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów i pracowników uczelni,
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu,
 • strony internetowej uczelni dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status studenta. W niektórych przypadkach (np. gdy konieczna jest pomoc psychologa)
orzeczenie nie jest wymagane, jednak na ogół potrzebne jest zaświadczenie lekarza specjalisty.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BON uczelni.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
DS. „ZA KOLUMNAMI”
ul. Armii Krajowej 9a/016
30-150 Kraków
Tel: +48 12 662 66 70, +48 12 662 70 04
E-mail: bon@up.krakow.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *