Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnej organizacji studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów,
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • pomocy asystenta dydaktycznego,
 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania,
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • dostosowanych sal dydaktycznych,
 • dostosowanych architektonicznie domów studenckich,
 • kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów i pracowników uczelni,
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu,
 • strony internetowej uczelni częściowo dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny oraz aktualny status studenta.

Kontakt:
Biuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych
al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
Sprawy dot. osób niepełnosprawnych:
mgr inż. Daria Okła
Pokój 121A
E-mail: daria.okla@urk.edu.pl
Pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych
Dr hab. Joanna Puła
Tel: (12) 662 43 67
E-mail j.pula@urk.edu.pl lub rrpula@urk.edu.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *