Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

  • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
  • indywidualnej organizacji studiów,
  • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
  • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów,
  • wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w m. in: tablety, dyktafony, laptopy, głośniki, rejestratory cyfrowe,
  • pomocy psychologicznej,
  • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • imprez kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych,
  • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast znajdują się w trudnej sytuacji/
kryzysie związanym ze stanem emocjonalnym, psychicznym lub zdrowotnym.

Kontakt:
Pełnomocnik ds. Studentów z Niepełnosprawnością
Karolina Gacal
Tel: 12 683 24 82
E-mail: kgacal@wse.krakow.pl

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *