W latach 2020 – 2023 Rada funkcjonuje w ramach projektu „Politechnika nowych szans” jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.o.

Od wielu lat szkoły wyższe podejmują działania mające na celu poprawę jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością. Część z nich realizowanych jest oddzielnie, pozostałe zaś prowadzone są we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, co sprawia, że każda z uczelni dysponuje różnorodnymi doświadczeniami i wiedzą w tym obszarze. Ponadto w regionalnym środowisku akademickim już od dłuższego czasu słychać było o potrzebie wymiany praktyk między uczelniami i wypracowania różnych stanowisk. Do tej pory nie powstała jednak żadna stała platforma współpracy i dzielenia się doświadczeniami
w zakresie stwarzania studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

W odpowiedzi na potrzebę płynącą ze środowiska pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” powołało do życia RADĘ EKSPERTÓW DS. KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Radę Ekspertów tworzy Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości” oraz przedstawiciele szkół wyższych zajmujący się sprawami studentów z niepełnosprawnością, w tym:

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 3. Dolnośląska Szkoła Wyższa
 4. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
 5. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 6. Politechnika Opolska
 7. Politechnika Wrocławska
 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Opolski
 11. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Wrocławski
 13. Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiudo grona Rady Ekspertów należą również:
 14. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 15. Uniwersytet Zielonogórski
 16. Uniwersytet Szczeciński
 17. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 18. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

III Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2021

Już w najbliższych dniach (20-21 maja 2021 r.) odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa III Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2021. Tegorocznym gospodarzem jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości oraz Uczelnie zrzeszone w Radzie Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkania

Czytaj dalej >>

Biuletyn nr 1

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu Rady Ekspertów ds. Kształcenia Osób z Niepełnosprawnością. Życzymy miłej lektury.

Czytaj dalej >>

Porządek posiedzenia Rady Ekspertów na dzień 30.06.2020 r.

Spotkanie Rady Ekspertów po raz kolejny odbędzie się w trybie on-line. Propozycja porządku obrad: Podsumowanie naboru wniosków Uczelnia Dostępna. Wrażenia oraz opinie uczelni, które składały wnioski w tegorocznym naborze. Omówienie możliwości zorganizowania wydarzenia integracyjnego dla studentów: kiedy jest możliwe najbliższe wydarzenie, omówienie wariantowych scenariuszy: z

Czytaj dalej >>

Sprawozdanie z posiedzenia STYCZEŃ 2020

Rada Ekspertów wraz z Nowym Rokiem przyspieszyła działania w zakresie organizacji III Akademickich Dni Integracji planowanych na 23-24 kwietnia 2020. Ich tematem będzie „Niepełnosprawność w życiu publicznym. Od otwartości do dostępności”. Głównymi organizatorami wydarzenia będą: Rada Ekspertów i Stowarzyszenie TNM, Papieski Wydział Teologiczny oraz Uniwersytet

Czytaj dalej >>