Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uczelnia oferuje wsparcie w postaci: stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności, Indywidualnej Organizacji Studiów, dostosowania procesu dydaktycznego, urlopu od zajęć. O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu) oraz aktualny status studenta. Kontakt:Pełnomocnik Rektora ds. Osób […]

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz dopasowania formy zaliczeń do potrzeb danego studenta, bezpłatnych konsultacji z psychologiem, konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, infrastruktury przystosowanej do potrzeb studentów z […]

Akademia Morska w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Morska w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, serwisu internetowego w pełni zgodnego ze standardem WCAG 2.1 oraz wytycznymi dostępności treści dla osób niepełnosprawnych, infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób […]

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, zmiany formy zaliczeń i egzaminów w zależności od potrzeb danego studenta, możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego (m. in. laptop, skaner przenośny, Ivona rehabilitacyjna, powiększalnik elektroniczny, czytnik e-booków), możliwości […]

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnych warunków korzystania z zasobów biblioteki. O wsparcie mogą starać się osoby posiadające uregulowany status studenta oraz posiadające aktualne orzeczenie […]

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, zmiany formy zaliczeń i egzaminów w zależności od potrzeb danego studenta, konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, pomocy asystenta dydaktycznego, możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego, dodatkowych zajęć dydaktycznych, infrastruktury przystosowanej […]

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, zmiany formy zaliczeń i egzaminów w zależności od potrzeb danego studenta, konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, pomocy w znalezieniu asystenta dydaktycznego, infrastruktury przystosowanej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością […]

Uniwersytet Szczeciński – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Szczeciński oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, zmiany formy zaliczeń i egzaminów w zależności od potrzeb danego studenta, konsultacji z psychologiem, asystenta dydaktycznego, infrastruktury przystosowanej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, wydarzeń kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych. O wsparcie mogą starać […]

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób niepełnosprawnych, indywidualnej organizacji studiów, dostosowania formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów w zależności od potrzeb studenta, odpowiednio dopasowanej infrastruktury, korzystania z dostępnych urządzeń technicznych. O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą starać się studenci, […]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób niepełnosprawnych, pomocy asystenta dydaktycznego, pomocy tłumacza języka migowego, bezpłatnych konsultacji z psychologiem, możliwości wypożyczenia specjalistycznego sprzętu z BON (np. laptopa, oprogramowania udźwiękawiającego lub powiększającego, klawiatury brajlowskiej) i stosowania go w […]