Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób niepełnosprawnych, pomocy asystenta dydaktycznego, pomocy tłumacza języka migowego, bezpłatnych konsultacji z psychologiem, możliwości wypożyczenia specjalistycznego sprzętu z BON (np. laptopa, oprogramowania udźwiękawiającego lub powiększającego, klawiatury brajlowskiej) i stosowania go w […]

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zapewnia kilka różnych rodzajów wsparcia, w zależności od potrzeb danego studenta. Należą do nich: środki i pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę, takie jak e-booki czy dostęp do platform edukacyjnych, wypożyczanie sprzętu komputerowego do wykorzystania na terenie uczelni, ergonomiczne meble dostosowane […]

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje wsparcie w postaci: indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania, możliwości nagrywania zajęć, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnych warunków korzystania z biblioteki; stanowisk komputerowych w bibliotece i czytelni przystosowanych do potrzeb osób niedowidzących, specjalnego […]

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, korzystania ze współczesnych urządzeń technicznych, leczniczej rehabilitacji fizycznej (przy wsparciu własnych kadr i zaplecza technicznego oraz miejscowego Uzdrowiska Cieplice), profesjonalnego wsparcia medycznego i psychologicznego, nowej sali gimnastycznej oraz krytej […]

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Medyczny im. Piastów we Wrocławiu oferuje wsparcie w postaci: wypożyczenia sprzętu specjalistycznego, dotacji na zakup i naprawę sprzętu specjalistycznego, umożliwienia udziału w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach itp., udziału w zajęciach wychowania fizycznego, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, organizacji spotkań z ewentualnymi pracodawcami i […]

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oferuje wsparcie w postaci: przydziału sal dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości studentów niepełnosprawnych, wypożyczenia na zajęcia specjalistycznego sprzętu wspomagającego aktywność przy różnych rodzajach niepełnosprawności, pomocy w dojazdach na zajęcia, usługi pomocy asystenta dydaktycznego, indywidualnej formy studiów/kształcenia, dostosowania egzaminów do potrzeb […]

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Wrocławski oferuje wsparcie w postaci: wsparcia finansowego w postaci stypendium, którego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, organizacji turnusów, konferencji i szkoleń, architektury odpowiednio dopasowanej do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, pomocy w aktywizacji zawodowej, poprzez organizację spotkań z doradcami zawodowymi i potencjalnymi pracodawcami, pomocy […]

Uniwersytet Wrocławski – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Wrocławski oferuje wsparcie w postaci: asystenta dydaktycznego, usługi transportu realizowanej na terenie miasta Wrocławia, kursu orientacji przestrzennej, indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów, adaptacji materiałów dydaktycznych, wypożyczenia sprzętów lub urządzeń specjalistycznych, porady psychologicznej, pomocy materialnej’ odpowiednio dostosowanej biblioteki uniwersyteckiej. O przyznanie wsparcia niematerialnego […]