Uniwersytet Medyczny – REKRUTACJA

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich otworzył rekrutację na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 20.05.2019 r. Na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nabór potrwa do 11.07.2019 r.  Terminy rejestracji na studia II stopnia i niestacjonarne zależą od kierunku. Można je znaleźć w harmonogramach rekrutacji. Kandydaci z niepełnosprawnością mogą zgłosić swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej w terminie do 6 tygodni przed terminami i czynnościami (jak np. egzamin językowy czy dostarczenie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej), określonymi we właściwym dla kierunku, formy i poziomu studiów, harmonogramie. Dzięki temu uzyskają wsparcie w czynnościach niezbędnych w procesie rekrutacji.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/

Natomiast na temat wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami https://www.studenci.umed.wroc.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia-zakres-dzialalnosci

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *