Uniwersytet Ekonomiczny – REKRUTACJA

Uniwersytet Ekonomiczny na ostatni dzień rejestracji na studia stacjonarne I stopnia w internetowym systemie IRK przewidział dzień 16 sierpnia. Przyjęte osoby mogą złożyć dokumenty do 26 sierpnia.  Dzień później ruszy II nabór, osoby które wtedy zostaną zakwalifikowane na studia mogą złożyć dokumenty do 1 września, wtedy też ruszy III nabór. Zgłoszenia na studia stacjonarne II stopnia zakończyły się 5 lipca. Kandydaci z niepełnosprawnościami legitymujący się orzeczeniem mogą złożyć  wniosek do właściwej komisji rekrutacyjnej, w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych uprawniających kandydatów do złożenia dokumentów, o przyznanie dodatkowych punktów. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą się ubiegać o dodatkowe 40 punktów, ze stopniem umiarkowanym o 25 punktów a z lekkim o 10 dodatkowych punktów. Jeżeli warunkiem rekrutacji jest egzamin, a niepełnosprawność nie pozwala na uczestniczenie w nim według ustalonych reguł dopuszcza się dostosowanie formy egzaminu do potrzeb niepełnosprawności poprzez np. wydłużenie czasu trwania egzaminu, stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych (komputer, oprogramowanie udźwiękowiające itp.), zmiana z egzaminu pisemnego na ustny lub odwrotnie, zastosowanie innej formy zapisu egzaminy np. elektroniczna, druk powiększony; udział w egzaminie osób trzecich w szczególności tłumacza języka migowego, lektora. Siedziby komisji rekrutacyjnych znajdują się w lokalach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/1519/informacje_dla_studentow_niepelnosprawnych.html

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *