Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje wsparcie w postaci:

 • stypendium dla osób z niepełnosprawnością,
 • indywidualnej organizacji studiów,
 • dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń,
 • alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów (np.: lektoratu języka obcego, zajęć z wychowania fizycznego),
 • pomocy tłumacza języka migowego,
 • pomocy asystenta dydaktycznego,
 • pomocy psychologicznej,
 • kursu orientacji w przestrzeni na terenie uczelni i jej otoczeniu,
 • możliwości otrzymania karty wjazdowej na teren kampusu UEK,
 • możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego (dyktafony, powiększalniki, monookulary),
 • infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • pierwszeństwa przyznawania miejsca w domu studenckim,
 • kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych, oraz wyjazdów i imprez integracyjnych,
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do odpowiedniego formatu,
 • specjalistycznych stanowisk do nauki w bibliotece uniwersyteckiej,
 • dłuższego okresu wypożyczania książek – 2 miesiące,
 • strony internetowej uczelni dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

O wsparcie mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będące przewlekle chore i pozostające pod opieką lekarską oraz osoby z dysleksją. W obu ostatnich
przypadkach wymagana jest dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia lub dysfunkcję. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BON uczelni.

Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
E-mail: bon@uek.krakow.pl
Psycholog: mcwp@uek.krakow.pl
Tel. +48 695 608 640
Tel. +48 695 608 630

Be the first to reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *