O portalu

Portal Uczelnia Dostępna, to miejsce, w którym szybko i łatwo znajdziesz informacje na temat wsparcia osób z niepełnosprawnością na polskich uczelniach wyższych. Chcemy, by to miejsce było dla kandydatów, studentów i absolwentów źródłem informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia na różnym etapie studiów.

Znajdziesz tu kalkulator wsparcia, dzięki któremu prosto wyliczysz przybliżone kwoty, które możesz zyskać, studiując.
Znajdziesz także filmy, artykuły i projekty, które odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości.

Rozgość się 😊

Portal prowadzony przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości partnera Politechniki Wrocławskiej przy realizacji projektu “Politechnika Nowych Szans”

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

O projekcie "Politechnika Nowych Szans"

Politechnika Wrocławska jest krajowym pionierem nie tylko w dziedzinach nauki
i innowacyjności, ale także we wdrażaniu rozwiązań dla Osób z Niepełnosprawnością. Od wielu lat dzięki działaniom przede wszystkim pana Jerzego Borowca – Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wypracowano wiele dobrych praktyk, a mury uczelni opuściło wielu studentów z niepełnosprawnościami. Dzięki dostępności uczelni mogli oni zdobyć wykształcenie, rozwijać pasje i znaleźć wymarzoną pracę. Jako Stowarzyszenie mieliśmy w to mały wkład, od dawna współpracujemy z Politechniką, prowadzimy na uczelni kursy językowe dla studentów z niepełnosprawnościami, działamy razem również w ramach Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnościami, która ciągle stara się podnosić standardy uczenia OzN i wypracowywać jak najbardziej korzystne rozwiązania dla studentów. Kolejną wspólną inicjatywą było wzięcie udziału w I edycji konkursu Uczelnia Dostępna, rozpisanego przez NCBiR a finansowanego ze środków Unijnych. Dofinansowanie, które otrzymała Politechnika (ponad 14 mln zł) pomoże jeszcze bardziej otworzyć uczelnię na studentów z niepełnosprawnościami.

Projekt "Politechnika Nowych Szans" zakłada:

Poprawę obecnie obowiązujących procedur i dokumentów związanych z kształceniem OzN

Uczelnia jest bardzo przychylna studentom z niepełnosprawnościami, jednak wiele ze stosowanych obecnie praktyk nie zostało zapisanych w regulaminach czy rozporządzeniach. To rodzi obawę, że przez to nie będą trwałe. To zadanie zakłada przegląd statutu uczelni, dokumentacji związanej z rekrutacją na studia i samym studiowaniem pod kątem praw OzN. Dokumenty zostaną dostosowane do obecnie obowiązującego prawa (m.in. Ustawy o dostępności). Sporządzone zostaną również podręczniki dobrych praktyk, które będą dla pracowników przewodnikami
w kontaktach ze studentami z różnymi niepełnosprawnościami. Zostaną tam przedstawione różne sytuacje, które mogą się wydarzyć w uczelnianej codzienności oraz gotowe ich rozwiązania. Planowane jest opracowanie 18 podręczników dotyczących: kadry dydaktycznej, nauki języków, zajęć wychowania fizycznego, pracowników dziekanatów i obsługi studenta, biblioteki, administracji, samorządu studenckiego i kół naukowych, pracowników portierni, szatni,, ochrony, administratorów budynków utrzymania zimowego, organizacji konferencji i eventów, tworzenia dostępnych programów studiów wsparcia pracowników
z niepełnosprawnościami.

Zwiększenie poziomu usług administracyjnych i edukacyjnych oferowanych OzN

W tym zadaniu obecnie działające usługi zostaną rozszerzone na formy dogodne dla osób z różnymi potrzebami, wprowadzone zostaną też nowe usługi. W Sekcji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pojawi się kierownik merytoryczny, który będzie nadzorował działania jednostki pod względem merytorycznym oraz kierował wdrażaniem w życie zadań przewidzianych przez projekt. Utworzona zostanie grupa Liderów Dostępności, która będzie wspierać SWON we wdrażaniu nowych rozwiązań. Utworzą ją pracownicy uczelni, będą łącznikami pomiędzy SWON a swoimi wydziałami, na których będą nadzorować wdrażanie działań dostęnościowych. Jedną z ważniejszych ról będzie mentoring dla najbardziej uzdolnionych studentów z niepełnosprawnościami. Nową funkcją na uczelni będzie również konsultant ds. niepełnosprawności. Będzie wsparciem dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Podczas stałych dyżurów będzie rozmawiał z osobami potrzebującymi wsparcia, doradzał, diagnozował potrzeby.

Rozszerzenie stosowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, informatycznych i cyfrowych

Technologia odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu, socjalizacji i zdobywaniu samodzielności przez Osoby z Niepełnosprawnością. Politechnika jako uczelnia techniczna przoduje w tego typu rozwiązaniach. W ubiegłym roku uruchomiła 30 TOTUPOINT’ów – punktów, które informują o miejscu w jakim znalazł się użytkownik. Dodatkowe informacje pojawiają się w aplikacji, dzięki temu każda OzN, nawet jeśli odwiedza kampus po raz pierwszy, z łatwością trafi w miejsce do którego zmierza. Kolejnym krokiem będzie stworzenie aplikacji wspierającej sam proces edukacji. Pozwoli ona na łatwe wyszukanie formy wsparcia oferowanej przez SWON, której użytkownik aktualnie potrzebuje. Jedna z jej funkcji to „wirtualna legitymacja”, która będzie przekazywać wykładowcom, jakie potrzeby edukacyjne ma dany student. Aplikacja pozwoli też użytkownikowi zapisać się na oferowane przez SWON formy wsparcia, a także zasygnalizować działowi adaptacji materiałów dydaktycznych, jakich książek, czy innych treści, potrzebuje.

Powstanie również serwis informacyjny, gdzie będą zamieszczane wiadomości na temat form wsparcia dostępnych dla kandydatów na studia, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Znajdą się tam inicjatywy Politechniki Wrocławskiej jak i jednostek samorządowych, instytucji państwowych czy organizacji pozarządowych. Tutaj podobnie jak w aplikacji, w znalezieniu najdogodniejszego wsparcia pomoże wyszukiwarka.

Stworzymy Centrum Konsultacji Psychologicznych i Mediacji dla PWr. Jest to odpowiedź na coraz powszechniejszy problem w społeczeństwie, jakim są zaburzenia zdrowia psychicznego. Zatrudnieni tam psycholodzy będą rekomendować jakiego wsparcia potrzebują zgłaszający się do nich studenci a także pomagać pracownikom uczelni radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać konflikty ze studentami, jeśli się takie pojawią.

Podnoszenie kompetencji kadr PWr (1978 pracowników wszystkich szczebli) w zakresie pracy z Osobami z Niepełnosprawnością

Szkolenia poprowadzimy my, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, a będą się one odbywać
w czterech blokach:

  1. Szkolenia świadomościowe – zapoznają uczestników z różnymi rodzajami niepełnosprawności i potrzebami osób nimi dotkniętych. Dzięki temu zniknie strach przed kontaktem, a przyjdzie zrozumienie i umiejętności odpowiedniego zachowania.
  2. Praca dydaktyczna z osobami z różnymi niepełnosprawnościami – te zajęcia pomogą wykładowcom odpowiednio przygotować zajęcia, aby OzN mogły w pełni z nich korzystać. Uczestnicy poznają ograniczenia różnych niepełnosprawności, ale również ich potencjał który można wykorzystać, poznają alternatywne formy komunikacji, nauczą się reagowania na sytuacje kryzysowe.
  3. Warsztaty specjalistyczne dla kadry administracyjnej i pomocniczej – w szkoleniu wezmą udział pracownicy administracji, dziekanatów, redaktorzy stron www, programiści, pracownicy bibliotek, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne itd. Uczestnicy nauczą się jak zabezpieczyć potrzeby OzN, zarówno podczas obsługi administracyjnej, jak podczas tworzenia treści cyfrowych, utrzymania powierzchni użytkowych, tworzenia zapytań ofertowych, metod nauczania języków obcych itd.
  4. Warsztaty dla kadry zarządzającej – ten blok obejmie obecnie obowiązujące ustawodawstwo w zakresie zapewnienia dostępności.

W szkoleniach weźmie udział łącznie ok 2000 osób. Dotychczas przeszkoliliśmy 90 z nich. Warsztaty będą się odbywać mimo epidemii – zmieniliśmy jedynie formę. Osobiste spotkania przenieśliśmy na platformę internetową. Mimo iż jest to zupełnie inny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności zachowaliśmy wszystko to, co uczestnicy najbardziej cenią w naszych szkoleniach, czyli wysoki poziom merytoryczny, interakcje między trenerami a odbiorcami, a także treści przekazywane w nowoczesnej i ciekawej formie.

Poza szkoleniami prowadzonymi „na żywo” przygotujemy też kursy wideo.

Projekt „Politechnika Nowych Szans” zakłada również rozwinięcie prac Rady Ekspertów ds. Kształcenia Osób z Niepełnosprawnością. Rada składająca się obecnie z przedstawicieli 18 uczelni z zachodniej Polski spotyka się regularnie, omawia problemy, szuka nowych rozwiązań i przedstawia je Ministerstwu Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Corocznie organizujemy Wrocławsko-Opolskie Dni Integracji, które w tym roku odbędą się pod nową nazwą III Akademickie Dni Integracji Wrocław 2020. Przez wiele lat działań Rada może się poszczycić wieloma sukcesami, teraz będziemy o nich pisać w Biuletynie Rady Ekspertów, który powstanie w ramach projektu. Będziemy w nim zamieszczać Sprawozdania z posiedzeń Rady, krótkie artykuły podsumowujące spotkania oraz informacje o bieżących działaniach.

Poprawę dostępności architektonicznej

W tym zadaniu wszystkie budynki kampusu zostaną sprawdzone pod kątem dostępności. Po określeniu barier, które należy zlikwidować, sukcesywnie będą wykonywane remonty. Zostanie zatrudniony koordynator ds. dostępności architektonicznej który będzie nadzorował dostosowywanie obiektów uczelnianych do potrzeb OzN, a także konsultował nowo powstające budynki pod względem dostępności. Obecnie istniejąca informacja wizualna i dotykowa zostanie ujednolicona oraz ulepszona z udziałem różnych metod prototypowania, modelowania i wytwarzania. Rozbudowana zostanie sieć już istniejących TOTUPOINT’ów . Nowością będzie „Cyfrowy przewodnik dostępności campusu Politechniki Wrocławskiej” – poprzez skanowanie kodów QR będzie można łatwo określić swoją pozycję i znaleźć trasę do wybranego miejsca, uwzględniającą potrzeby ruchowe użytkownika.

Ogromną pomocą będzie możliwość odbycia wirtualnego spaceru dzięki multimedialnej prezentacji PWr. zbudowanej na bazie panoram sferycznych, które przedstawiają pełny widok góra-dół i dookoła. Spacer będzie uzupełniony o komentarze lektora oraz napisy, które w zależności od wybranego przez odbiorcę trybu zwiedzania mogą być odpowiednio włączone lub wyłączone.

Dostosowane do potrzeb OzN zostaną kolejne trzy Domy Studenckie T-2, T-3, oraz T-6. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni, dlatego studenci mogą docierać na zajęcia bez konieczności dojazdu środkami komunikacji.

Wzrost wiedzy studentów PWr na temat projektowania uniwersalnego

Studenci będą mogli uczestniczyć w kursach poświęconych projektowaniu uniwersalnemu. Jest to niezwykle ważna idea która ma na celu sprawienie, że świat będzie miejscem dostępnym dla każdego człowieka niezależnie od wieku, sprawności, wykształcenia, umiejętności. To cel, do którego powinniśmy dążyć, nie tylko
w architekturze, ale również w projektowaniu usług, przedmiotów codziennego użytku. Kursy obejmą wprowadzenie do projektowania uniwersalnego (dla 80 osób), projektowanie uniwersalne oprogramowania i stron www (15 osób z kierunków związanych z informatyką; absolwentów modułu 1 ), oraz projektowanie uniwersalne
w architekturze.

Przygotowanie Otwartego Standardu Dostępności materiałów dydaktycznych i praktycznych przykładów jego wykorzystania

Wszystkie dokumenty będące w obiegu zostaną dostosowane do wymagań WCAG. Do powszechnego użytku zostaną wdrożone szablony dokumentów elektronicznych zgodne ze standardami dostępności, m.in. arkusze kalkulacyjne, prezentacje, itp. Posłuży to tworzeniu materiałów dydaktycznych w taki sposób, aby nie wymagały adaptacji, a były dostępne od początku. Przystąpimy do digitalizacji, a także dostosowania publikacji już istniejących w formie elektronicznej. Przygotowanie i udostępnienie uniwersalnych materiałów edukacyjnych (e-kursów) pomocnych dla nauczycieli akademickich.

Wszystkie te działania pozwolą utrzymać Politechnice Wrocławskiej pozycję lidera we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla Osób z Niepełnosprawnościami. Zdobytym doświadczeniem Uczelnia będzie mogła się podzielić z innymi ośrodkami akademickimi, które są mniej zaawansowane w zabezpieczaniu potrzeb wszystkich studentów. Projekt ten przyniesie wobec tego korzyści nie tylko dla Politechniki, jej studentów i pracowników, ale również dla całego środowiska akademickiego. Cieszymy się, że możemy być partnerem tego przedsięwzięcia i realizować dzięki niemu główny cel Stowarzyszenia, czyli poprawę standardów kształcenia Osób z Niepełnosprawnością i włączanie ich w życie środowiska akademickiego.

Projekt Twoja Nowa Praca

Sprawdź projekt Twoja Nowa Praca, który pomaga zdobyć pracę po studiach szybko i bezboleśnie.

Dowiedz się więcej

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.