Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”

Redaktor naczelny

Natalia Żygadło
Telefon: +48 515 320 523
E-mail: n.zygadlo@tnm.org.pl

Adres redakcji portalu
ul. Grabiszyńska 163
pok. 210-215
53-439 Wrocław

Godziny
Poniedziałek—piątek: 8:00–16:00