Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – REKRUTACJA

Rekrutacja na wszystkie kierunki trwa od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r. w tym rejestracja elektroniczna od 01.06.2020 r. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.awf.wroc.pl. Studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje o wsparciu od Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. […]

Papieski Wydział Teologiczny – REKRUTACJA

Do 28 sierpnia potrwa rekrutacja na teologię stacjonarną i niestacjonarną dla osób świeckich. Wymagane dokumenty których wykaz znajdziecie na http://www.pwt.wroc.pl/index.php/teologia-cykl-b należy dostarczyć do dziekanatu PWT. Szczególnie dla Osób z Niepełnosprawnością, podczas rekrutacji można przysłać dokumenty skanem połączone w jedne plik na rekrutacja@pwt.wroc.pl, oryginały dostarczyć pocztą […]

Politechnika Wrocławska – REKRUTACJA

28 sierpnia 2020 o 10:00 rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne I stopnia przez Politechnikę Wrocławską, a 15 maja ruszyła rekrutacja na studia niestacjonarne i II stopnia. Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają dokładnie takim samym kryteriom przyjęcia na studia, jak wszyscy inni, jednak mogą […]

Porządek posiedzenia Rady Ekspertów na dzień 30.06.2020 r.

Spotkanie Rady Ekspertów po raz kolejny odbędzie się w trybie on-line. Propozycja porządku obrad: Podsumowanie naboru wniosków Uczelnia Dostępna. Wrażenia oraz opinie uczelni, które składały wnioski w tegorocznym naborze. Omówienie możliwości zorganizowania wydarzenia integracyjnego dla studentów: kiedy jest możliwe najbliższe wydarzenie, omówienie wariantowych scenariuszy: z […]