Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje wsparcie w postaci: stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń, alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów (np. zajęć z wychowania fizycznego), pomocy tłumacza języka migowego, pomocy asystenta dydaktycznego, jednorazowych konsultacji psychiatrycznych, współpracy z […]

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń, alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów (np.: lektoratu języka obcego, zajęć z wychowania fizycznego), pomocy tłumacza języka migowego, pomocy asystenta dydaktycznego, pomocy psychologicznej, kursu […]

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oferuje wsparcie w postaci: stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnego toku studiów, dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń, alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów, pomocy tłumacza języka migowego, pomocy asystenta dydaktycznego, pomocy psychologicznej, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć na siłowni oraz na […]

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń, alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów, pomocy asystenta dydaktycznego, możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego, infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, biblioteki z czytelnią ze specjalnie przygotowanymi […]

Akademia Ignatianum w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń, alternatywnych form realizacji wybranych przedmiotów, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, pomocy psychologicznej, infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych […]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnego toku studiów, dostosowania formy zdawania egzaminów i zaliczeń, odpowiednio dostosowanych zajęć z lektoratu języka obcego, pomocy tłumacza języka migowego, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, pomocy psychologicznej, możliwości wypożyczenia sprzętu […]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – oferuje wsparcie w postaci: stypendium, dostosowania procesu dydaktycznego, wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (Czytak Plus, lupa Maggie-Pro, mobilny skaner i laptop z syntezatorem mowy itp.), akademika z pokojami zarezerwowanymi dla osób z niepełnosprawnością, dużej dostępności architektonicznej (windy, podnośniki przychodowe i […]

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu – oferuje wsparcie w postaci: asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, stenotypisty, instruktora orientacji przestrzennej, przedłużenia seminarium licencjackiego lub seminarium magisterskiego, dostępu do bazy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, której zbiory zostały specjalnie zaadaptowane dla potrzeb osób niewidomych, […]

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – oferuje wsparcie w postaci: dostosowywanie materiałów informacyjnych i rekrutacyjnych, indywidualizacja sposobów zaliczania egzaminów przez kandydatów z niepełnosprawnościami, usługę asystenta (w tym asystenta laboratoryjnego wspierającego studenta z niepełnosprawnością rąk), tłumacza języka migowego, stenotypisty i lektora, wprowadzania udogodnień w ramach zaliczenia kolokwiów […]

Politechnika Wrocławska – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Politechnika Wrocławska – oferuje wsparcie w postaci: odpowiedniego przystosowania infrastruktury uczelni, wsparcia przy rekrutacji na studia (np. indywidualizacja formy egzaminu), uproszczonej administracji, stypendium specjalnego, Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów PWr, a także pomoc w uzyskaniu dofinansowania do kosztów związanych z edukacją na poziomie wyższym (oferta z ramienia […]