Papieski Wydział Teologiczny – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Papieski Wydział Teologiczny – oferuje wsparcie w postaci: szczegółowego opisu wszystkich udogodnień architektonicznych, dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb studenta, pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas zajęć dydaktycznych, wsparcia Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, stypendium specjalnego. O wsparcie mogą starać się osoby z […]

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób niepełnosprawnych, dostosowania procesu dydaktycznego, dostosowania egzaminu dyplomowego, wsparcia Biura Karier oraz Rzeczniczki osób z niepełnosprawnością. O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualny status […]

Akademia Wychowania Fizycznego – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Wychowania Fizycznego – oferuje wsparcie w postaci: stypendium specjalnego, asystenta studenta niepełnosprawnego, wsparcia studentów z niepełnosprawnością wzroku, wypożyczania sprzętu (laptopa lub dyktafonu), informacji o dostępności barier architektonicznych na terenie Akademii, indywidualnego trybu zaliczania zajęć, urlopu od zajęć. O wsparcie mogą starać się osoby z […]

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki – oferuje wsparcie w postaci: specjalnego stanowiska w czytelni dostosowanego do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami i wyposażone w odpowiedni sprzęt dla osób z niepełnosprawnością wzroku (klawiatura brajlowska), braku barier architektonicznych. W budynkach dydaktycznych są windy, podjazdy i toalety […]

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oferuje wsparcie w postaci: dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb studenta, Indywidualnej Organizacji Studiów, możliwości uczestnictwa w zajęciach i egzaminach asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz tłumacza języka migowego, możliwości uzyskania opiekuna z grona pedagogicznego, stypendium specjalnego, pełnomocnika ds. […]

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Uczelnia oferuje wsparcie w postaci: stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności, Indywidualnej Organizacji Studiów, dostosowania procesu dydaktycznego, urlopu od zajęć. O wsparcie mogą starać się osoby z niepełnosprawnościami, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu) oraz aktualny status studenta. Kontakt:Pełnomocnik Rektora ds. Osób […]

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz dopasowania formy zaliczeń do potrzeb danego studenta, bezpłatnych konsultacji z psychologiem, konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, infrastruktury przystosowanej do potrzeb studentów z […]

Akademia Morska w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Akademia Morska w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, serwisu internetowego w pełni zgodnego ze standardem WCAG 2.1 oraz wytycznymi dostępności treści dla osób niepełnosprawnych, infrastruktury dopasowanej do potrzeb osób […]

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnej organizacji studiów, zmiany formy zaliczeń i egzaminów w zależności od potrzeb danego studenta, możliwości wypożyczenia sprzętu specjalistycznego (m. in. laptop, skaner przenośny, Ivona rehabilitacyjna, powiększalnik elektroniczny, czytnik e-booków), możliwości […]

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie oferuje wsparcie w postaci: indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, indywidualnych warunków korzystania z zasobów biblioteki. O wsparcie mogą starać się osoby posiadające uregulowany status studenta oraz posiadające aktualne orzeczenie […]