Uniwersytet Wrocławski – wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Wrocławski oferuje wsparcie w postaci: asystenta dydaktycznego, usługi transportu realizowanej na terenie miasta Wrocławia, kursu orientacji przestrzennej, indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów, adaptacji materiałów dydaktycznych, wypożyczenia sprzętów lub urządzeń specjalistycznych, porady psychologicznej, pomocy materialnej’ odpowiednio dostosowanej biblioteki uniwersyteckiej. O przyznanie wsparcia niematerialnego […]

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – REKRUTACJA

Rekrutacja na wszystkie kierunki trwa od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r. w tym rejestracja elektroniczna od 01.06.2020 r. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.awf.wroc.pl. Studenci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje o wsparciu od Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. […]

Papieski Wydział Teologiczny – REKRUTACJA

Do 28 sierpnia potrwa rekrutacja na teologię stacjonarną i niestacjonarną dla osób świeckich. Wymagane dokumenty których wykaz znajdziecie na http://www.pwt.wroc.pl/index.php/teologia-cykl-b należy dostarczyć do dziekanatu PWT. Szczególnie dla Osób z Niepełnosprawnością, podczas rekrutacji można przysłać dokumenty skanem połączone w jedne plik na rekrutacja@pwt.wroc.pl, oryginały dostarczyć pocztą […]

Politechnika Wrocławska – REKRUTACJA

28 sierpnia 2020 o 10:00 rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne I stopnia przez Politechnikę Wrocławską, a 15 maja ruszyła rekrutacja na studia niestacjonarne i II stopnia. Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają dokładnie takim samym kryteriom przyjęcia na studia, jak wszyscy inni, jednak mogą […]