Politechnika Wrocławska – REKRUTACJA

28 sierpnia 2020 o 10:00 rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne I stopnia przez Politechnikę Wrocławską, a 15 maja ruszyła rekrutacja na studia niestacjonarne i II stopnia. Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają dokładnie takim samym kryteriom przyjęcia na studia, jak wszyscy inni, jednak mogą […]

Porządek posiedzenia Rady Ekspertów na dzień 30.06.2020 r.

Spotkanie Rady Ekspertów po raz kolejny odbędzie się w trybie on-line. Propozycja porządku obrad: Podsumowanie naboru wniosków Uczelnia Dostępna. Wrażenia oraz opinie uczelni, które składały wnioski w tegorocznym naborze. Omówienie możliwości zorganizowania wydarzenia integracyjnego dla studentów: kiedy jest możliwe najbliższe wydarzenie, omówienie wariantowych scenariuszy: z […]

Sprawozdanie z posiedzenia STYCZEŃ 2020

Rada Ekspertów wraz z Nowym Rokiem przyspieszyła działania w zakresie organizacji III Akademickich Dni Integracji planowanych na 23-24 kwietnia 2020. Ich tematem będzie „Niepełnosprawność w życiu publicznym. Od otwartości do dostępności”. Głównymi organizatorami wydarzenia będą: Rada Ekspertów i Stowarzyszenie TNM, Papieski Wydział Teologiczny oraz Uniwersytet […]